Find flere tvangsauktioner på  
  • Ny tvangsauktion Fredag 11-12-2020 10:00

  • Retten i Nykøbing Falster, Retssal A, Slotsgade 35, 4800 Nykøbing F
  • Journalnr. 407918/MHC,
  • Rettens AS nr. AS 4-487/2020
Ny tvangsauktion
Højeste bud 1. auktion kr. 560.000
Åbent hus Onsdag 09-12-2020 14:00 Tilmeld besigtigelse

Bemærk vedr. Ny tvangauktion:

Særligt vedr. fremvisning:

Det er nødvendigt at tilmelde sig fremvisning. Dato og tidspunkt for fremvisning annonceres snarest muligt. Fremvisning gennemføres dog alene, hvis der er tilmeldte - tilmelding finder sted via www.tvangsauktionssiden.dk.

--ooOOoo--

Tinglyst areal 1561 m², heraf vej 0 m².

Fritliggende enfamilieshus opført i 1910 i 1½ plan med ydervægge af hvidpudset mursten samt tagdækning af tegl.

Ejendommen har et samlet boligareal på 153 m² (heraf udnyttet areal af tagetagen 60 m²) og indeholder i stueetagen entré/hall med adgang til første sal, stue en suite, et værelse, et nyere hvidt køkken, spisekammer samt toilet. Der forefindes ligeledes brændeovn i stueetagen, samt udgang til lukket terrasse.

På første sal findes repos, fordelingsgang til 3 værelser, et yderligere værelse samt toilet med spabad.

Ejendommen har loftsbeklædning af bl.a. gips samt gulvbelægning af trægulv.

Til ejendommen hører ligeledes anneks/bolig opført i 1910, ombygget i 2011, i 1½ plan med ydervægge i hvidpudset mursten samt tagdækning af tegl.

Anneks/bolig har et samlet areal på 117 m² (heraf udnyttet areal af tagetagen 46 m²) og indeholder entré, køkkenalrum samt trappe til første sal, hvor der findes en stue med altan, toilet med bad, samt et værelse.

Ejendommen har loftsbeklædning af bl.a. gips samt gulvbelægning af trægulv.

Ydermere findes en bygning på 21 m², hvori der forefindes fyr, samt opbevaringsrum.

Have med randbeplantning.

Vandforsyning fra privat vandværk.

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Varmeforsyning fra centralvarmeanlæg med eget fyr.

Alle angivelser af bygningsarealer og årstal er iflg. BBR.

Tvangsauktionskøber opfordres til straks at foretage relevant aflæsning af forbrugsmålere, og foretage indberetning til de relevante forsyningsselskaber vedr. el, vand og evt. fjernvarme.

For yderligere oplysninger om ejendommen henvises til www.dingeo.dk.

--ooOOoo--

Særligt vedr. verserende byggesag!

Der er i ejendomsdatarapporten angivet, at der findes en uafsluttet byggesag på bygning 2. Guldborgsund Kommune oplyser herom følgende:

- Byggesagen omhandler bygning 2 (annekset), hvor en tidligere ejer mellem 2006 og 2008 har lavet bygning 2 om fra et udhus til beboelse uden at have fået byggetilladelse.

- På et tidspunkt frem mod 2011, bliver kommunen opmærksom på det ulovlige forhold, som herefter skal lovliggøres. Dette er ikke sket endnu. Derfor er anneks ikke godkendt beboelse på nuværende tidspunkt.

Guldborgsund Kommune undersøger nærmere omkring sagen, og salgsopstilling opdateres, når vi modtager ny info. Det kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses, hvad auktionskøber skal gøre for at bringe forholdet i orden - herunder hvorvidt der vil være omkostninger forbundet hermed.

Kommunen er ligeledes anmodet om at oplyse, hvorvidt der kan ske udstykning fra grunden.

Opdatering 13/11/2020: Guldborgsund Kommune har dags dato oplyst, at de ikke kan give yderligere info til sagen på nuværende tidspunkt. Mailkorrespondance med komunen er vedlagt i bilag - salgsopstillingens side 71-73. Salgsopstillingen opdateres, såfremt der fremkommer yderligere oplysninger forinden tvangsauktionen.

--ooOOoo--


Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.